Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Środki na utrzymanie

Zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci i jego codzienne ukazywanie odwiedzającym z całego świata wymagają nakładów finansowych przekraczających możliwości naszego Muzeum. Z tego względu oprócz przychodów własnych i dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak duże znaczenie mają środki zewnętrzne pochodzące m.in. z Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz z Unii Europejskiej.

W 2019 r. środki celowe MKiDN w wysokości 0,6 mln zł zostały przeznaczone na zabezpieczenie przeciwpożarowe historycznych obiektów na terenie Miejsca Pamięci; 0,2 mln zł na realizację projektuzwiązanego z organizacją Nowej Wystawy Głównej; 47 tys. zł na realizację projektu badawczego „Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”; 64 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego „Przez wspólną historię ku przyszłości”.

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau w wysokości 12,8 mln zł zostały przeznaczone na realizację zadań konserwatorskich prowadzonych w 2019 r. na obszarze terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau (m.in. baraki murowane, ruiny komór gazowych i krematorium, obiekty drewniane, przepusty) oraz bieżącą konserwacją obiektów ruchomych w projekcje realizowanym w Pracowniach Konserwatorskich. Poza tym opracowywane były również karty ewidencyjne obiektów archeologicznych.

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfinansują realizację projektu „Adaptacja budynku »Starego Teatru« na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”. Realizacja projektu w 2019 r. została sfinansowana w kwocie 9,6 mln zł ze środków UE oraz 4,1 mln zł ze środków MKiDN.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wsparła działalność merytoryczną działów muzeum takich jak: Edukacja, Repozytorium Cyfrowe, Archiwum, Wystawiennictwo, Metodyka oprowadzania, Wydawnictwo, oraz zakupiła specjalistyczny sprzęt w postaci skanera na rzecz Biblioteki na łączną kwotą 0,8 mln zł, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów finansuje realizację polsko-holenderskiego projektu edukacyjnego. Wsparcie wyniosło w 2019 r. 0,3 mln zł.

Muzeum Auschwitz i International Tracing Service Bad Arolsen kontynuowali w 2019 r. realizację wspólnego projektu pod nazwą „Rekonstrukcja tożsamości deportowanych i więzionych w KL Auschwitz na podstawie danych archiwalnych PMA-B w Oświęcimiu i ITS w Bad Arolsen”, który zmierza do odtworzenia na podstawie zasobów archiwalnych obu instytucji jak największej liczby danych dotyczących deportowanych i więzionych w KL Auschwitz osób. Na ten cel Volkswagen AG & Internationales Auschwitz Komitee przeznaczył w 2019 r. 0,4 mln zł. Stiftung Bayerische Gedenkstädten Fundacja z Monachium wraz z Muzeum Auschwitz kontynuują projekt, którego celem jest wyjaśnienie losów polskich więźniów politycznych z obozu koncentracyjnego Auschwitz w kompleksach obozowych Dachau i Flossenbürg. Projekt jest realizowany wraz z Gedenkstädte Flossenbürg oraz Gedenkstädte Dachau i finansowany w całości przez Fundację. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu w 2019 r. wynosi 0,3 mln zł.

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.

Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
Tel. +48 33 844 8003
Fax. +48 33 843 1862
e-mail: muzeum@auschwitz.org

Nr konta bankowego: 29 1130 1150 0012 1268 9720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT CODE: GOSKPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej