Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Środki na utrzymanie

Dzięki szczególnej pomocy i zwiększeniu dotacji podmiotowej ze strony polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25 na 31 milionów złotych udało się zachować podstawową ciągłość działania Muzeum oraz miejsca pracy.

 

W 2020 r. środki celowe polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 0,5 mln zł zostały przeznaczone na zabezpieczenie przeciwpożarowe historycznych obiektów; 68 tys. zł na realizację projektu związanego z organizacją Nowej Wystawy Polskiej; 47 tys. zł na realizację projektu badawczego „Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”; 51 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”; 0,4 mln zł. na zakup drugiej części tzw. Archiwum Eissa; 25 tys. zł na druk i dystrybucję publikacji „Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia” dr Danuty Drywy; 177 tys. zł na zabezpieczenie odwiedzających i pracowników Muzeum przed rozprzestrzenianiem się koronowirusa (urządzenia termowizyjne).

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau w wysokości 11,8 mln zł. zostały przeznaczone na realizację zadań konserwatorskich na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau oraz bieżącą konserwację obiektów ruchomych w projekcie realizowanym w pracowniach konserwatorskich. Poza tym opracowywane były również karty ewidencyjne obiektów archeologicznych oraz wykonywana była weryfikacja materiałowo-techniczna przedmiotów metalowych ze zbiorów Muzeum, pochodzących z dawnych magazynów na odcinku tzw. Kanady. 

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfinansują realizację projektu „Adaptacja budynku „Starego Teatru” na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” oraz projektu „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”. Realizacja projektów w 2020 r. została sfinansowana w kwocie 5,9 mln zł ze środków UE oraz 1,6 mln zł ze środków MKiDN. 

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wsparła działalność merytoryczną Edukacji, Repozytorium Cyfrowego, Archiwum, Wystawiennictwa, Metodyki Oprowadzania oraz Wydawnictwa na łączną kwotę 0,3 mln zł. 

Muzeum Auschwitz i International Tracing Service Bad Arolsen kontynuowali w 2020 roku realizację wspólnego projektu pod nazwą „Rekonstrukcja tożsamości deportowanych i więzionych w KL Auschwitz na podstawie danych archiwalnych PMA-B w Oświęcimiu i ITS w Bad Arolsen”. Na ten cel Volkswagen AG & Internationales Auschwitz Komitee przeznaczył w 2020 r. 0,3 mln zł. 

Stiftung Bayerische Gedenkstädte Fundacja z Monachium wraz z Muzeum Auschwitz kontynuują projekt którego celem jest wyjaśnienie losów polskich więźniów politycznych z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w kompleksach obozowych Dachau i Flossenbürg. Projekt jest realizowany przez Muzeum Auschwitz, Gedenkstädte Flossenbürg oraz Gedenkstädte Dachau i finansowany w całości przez Fundację. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu w 2020 r. wynosi 0,3 mln zł. 

W związku z panującą sytuacją ekonomiczną spowodowaną pandemią COVID-19 Muzeum wystąpiło w czerwcu 2020 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przyznanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z ustawą zwaną „ustawą COVID-19” i otrzymała bezzwrotną pomoc w wysokości 3,3 mln zł. Równocześnie Muzeum otrzymało pomoc o wartości 46 tys. zł od Ministerstwa Zdrowia w postaci darów rzeczowych takich jak maseczki ochronne czy płyny do dezynfekcji.

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.

Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
Tel. +48 33 844 8003
Fax. +48 33 843 1862
e-mail: muzeum@auschwitz.org

Nr konta bankowego: 29 1130 1150 0012 1268 9720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT CODE: GOSKPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej